Stella privat

Jag är fil kand. i historia och arkivarie med ett förflutet på Stadsarkivet och Riksarkivet i Stockholm.

Men mest har jag varit folkvald politiker (se fliken Stella i politiken).

Min familjebakgrund är brokig. Född i norra London 1958. Kom till Sverige som spädbarn med min svenska mamma Kerstin Vinterhed och min indiska pappa Prashant Peter Lal Kumar.

Uppvuxen på Södermalm. Bodde några år under tonåren på Barnbyn Skå på Svartsjölandet där min styvfar Bengt Börjeson var chef.

Till USA 1975 som stipendiat och sedan gymnasiestudier på Norra Latin och Sveaplans Vuxengymnasium.

Gift sedan 1980 med konstnären Mikael Fare. Vi har fyra vuxna döttrar och är fortfarande trogna vår stadsdel Södermalm.

Jag har fortsatt mina universitetsstudier på 2000-talet och läst statskunskap i Uppsala och militärhistoria på Försvarshögskolan.

Våren 2006 var jag trainee på FN:s biståndsorgan UNHCR i New York.

Besök gärna min make Mikael Fares Blogg här

En sida för dig som älskar Stockholm