Stella Fare
med Stockholm i fokus

Välkommen till min värld där Stockholm står i fokus! Här kan du ta del av mina bokprojekt, boka in mig på föredrag och stadsvandringar och ta del av vad som skrivits om mig och mina böcker i media.

Kunskapen om staden måste stärkas nu när vi är i skriande behov av fler bostäder och bättre kollektivtrafik. Hur kan det ske utan att Stockholms unika värden går till spillo?

Stockholms kulturmiljö är produkten av en lång utveckling. Här vill jag lyfta fram aspekter av stadens historia som du kanske inte känner till. Historielösheten är det största hotet mot stadens själ.

 Boken om Brunkebergstorg kom 2015

Omslag_4Läs mer och beställ här.

En sida för dig som älskar Stockholm